Det är ett paradisematiskt land där rostade delar av meningar flyger in i munnen. Till och med den kraftfulla pekningen har ingen kontroll över de blinda texterna, det är ett nästan oortografiskt liv. En dag beslutade dock en liten rad med blind text med namnet Lorem Ipsum att lämna för den bortre världen.

Kevin Morris